Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023
w ZSEA w Bydgoszczy

klasy I

klasy II

klasy III

klasy IV

klasy IV po gimnazjum

 KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW


Jak co roku, we wrześniu odbędzie się kiermasz używanych podręczników, po raz kolejny w wersji "Uczniowie - uczniom". Kiermasz odbędzie się w 8 września 2022. Zapraszamy do udziału!

 


 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Przypominamy, że posiadacze  Bydgoskiej Karty Rodzina 3+, mają możliwość  złożenia  wniosku o wypożyczenie kompletu podręczników na rok szkolny 2022/2023. Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia,
b) do wniosku należy dołączyć:

    - listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic/uczeń (bez ćwiczeń i kart pracy, szkoła ich nie zapewnia),
    - kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 02 września 2022 roku.