Wydawanie świadectw maturalnych 05 lipca 2022r. o godzinie 10:00 w auli szkolnej.

Po tym terminie świadectwa można odebrać w sekretariacie Technikum Ekonomicznego.