Zasady wykorzystywania i funkcjonowania biblioteki szkolnej
ZSE-A w Bydgoszczy w czasie nauczania zdalnego

 

 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
 2. Zamawianie książek odbywa się poprzez rezerwację w programie bibliotecznym MOL Net+ lub w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
 3. Odbiór zamówionych książek będzie możliwy w bibliotece przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego lub w portierni szkoły (poza godzinami funkcjonowania biblioteki).
 4. Zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych odbywa się na parterze szkoły (przed portiernią) poprzez odłożenie ich do specjalnie przygotowanego pojemnika.
 5. Oddane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się
  z wypożyczania do czasu zakończenia dwudniowej obowiązkowej kwarantanny zbiorów, po tym okresie zostają odpisane z konta czytelnika i włączone
  do ponownego wypożyczania.
 6. Wszelkie pytania można kierować do nauczycieli-bibliotekarzy poprzez dziennik elektroniczny Librus, platformę Teams na kanałach Biblioteka oraz drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

..................................................................................................................................

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W BYDGOSZCZY

 

Rozdział 1

Zasady korzystania z wypożyczalni

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do noszenia identyfikatora, który jednocześnie jest kartą biblioteczną. Czytelnicy bez identyfikatora nie będą mogli wypożyczyć książek.
 3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

              1) wypożyczając je do domu;

              2) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 1. Nie ogranicza się liczby wypożyczonych książek.
 2. Lektury wypożycza się na dwa tygodnie, a pozostałe książki na miesiąc. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu.

§2

      Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza pozycji.

§3

 1. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 2. Za nieterminowy zwrot książek zostaną wpisane czytelnikowi punkty ujemne.

§4

      W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

 

Rozdział 2

Zasady korzystania z czytelni

§5

      Prawo do korzystania z czytelni mają uczniowie, rodzice i pracownicy ZSE-A.

§6

      Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

§7

      W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

§8

 1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.
 2. Księgozbiór podręczny udostępnia wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

§9

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z komputerów, multimediów i urządzeń wielofunkcyjnych za zgodą nauczyciela bibliotekarza, wyłącznie w celach edukacyjnych.
 2. Czytelnik korzystający z komputerów nie może:

              1) zmieniać ustawień komputera;

              2) wgrywać własnych programów i usuwać zainstalowanych;

              3) wykonywać żadnych zmian w połączeniach technicznych.

§10

       Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów oraz sprzętów.

 

§11

       W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może pozbawić prawa korzystania z czytelni.