Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

 

Dyrektor – mgr Joanna Wójt

Wicedyrektor do spraw szkoły dziennej – mgr Damian Meller

Wicedyrektor do spraw szkoły zaocznej – mgr Ewa Szmagalska