Obecne Liceum Ekonomiczne w latach 1950-53 znajdowało się w Technikum Kolejowym pod nazwą Technikum Statystyczne. Powstało ono jako odzew na potrzeby gospodarki. Nabór do technikum prowadzony był dla uczniów posiadających tzw. małą maturę. Do szkoły trafili uczniowie Gimnazjum Handlowego, absolwenci 9-tej klasy Liceum Ogólnokształcącego i innych szkół zawodowych. 42-osobowy zespół uczniowski rozpoczął naukę we wrześniu 1950 roku.

W ciągu dwóch lat nauki obowiązywało 19 przedmiotów takich jak: matematyka, język polski, język angielski, język rosyjski, nauka o Polsce i świecie współczesnym, zasady statystyki, statystyka społeczno-gospodarcza technologia i towaroznawstwo, planowanie gospodarcze, księgowość, organizacja gospodarki narodowej, wybrane zagadnienia z prawa, ekonomia polityczna, geografia gospodarcza, służba Polsce, stenografia, maszynopisanie, wycho-wanie fizyczne i religia. Wśród pierwszych profesorów znaleźli się m.in. mgr Walerian Ciszak, mgr Bolesław Goral, D. Bruski, ks. mgr H. Zimny, Janina Biedowicz, p. Jadwiga Ossowska. Natomiast pierwszym dyrektorem był mgr Witek, a potem mgr Świetluk.

Jacy byli uczniowie z tamtych lat? Pomimo, iż minęło już pięć lat od zakończenia II wojny światowej, to w umysłach uczniów Technikum Statystycznego nadal tkwiły bolesne wspomnienia, które chcieli zagłuszyć dobrym humorem. Jednak w kraju widoczne były skutki wojny. Podobnie jak my uczniowie używali przezwisk. Lubili się bawić robili psoty. Odznaczali się życzliwością, a do głowy przy-chodziły im szalone pomysły. Hasło, które prowadziło ich przez szkolne życie brzmiało "Do nas świat należy". Egzamin dojrzałości zdali wszyscy, dzięki własnemu wysiłkowi i pomocy profesorów. Fakt zdania matury przez cały zespół odnotowała prasa. W domowych archiwach wielu absolwentów zachował się pożółkły już wycinek z Ilustrowanego Kuriera Polskiego wymieniający w porządku alfabetycznym wszystkich 35 maturzystów od Henryka Barana do Mariana Zywerta. I tak wkroczyli w dorosłe życie. Był to okres centralizacji gospodarki narodowej we wszystkich niemal dziedzinach. Obowiązywał nakaz pracy. Niewielu z nich mogło rozpocząć studia bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. Zdecydował o tym zarówno system skierowań, jak i konieczność szybkiego usamodzielnienia się. Nakazy pracy rozrzuciły ich po całym kraju. Większość wróciła w rodzinne strony.

W roku szkolnym 1957/58 nastąpiło przekształcenie Technikum Statystycznego w Technikum Ekonomiczne nr 1, które funkcjonowało w budynkach różnych szkół na terenie Bydgoszczy. Do roku 1963 o pracy szkoły najstarsze kroniki mówią niewiele. Edukacja była urozmaicona częstymi wyjazdami do kina i teatru, młodzież licznie uczestniczyła w odbywających się w tamtych czasach akademiach.

Złotymi zgłoskami zapisał się natomiast w kronice dzień 1 września 1964 r.
Odbyła się wtedy uroczystość oddania do użytku nowego gmachu szkoły przy ulicy Gajowej. Powstała tu nowa placówka z połączenia Technikum Ekonomicznego nr 1, Technikum Ekonomicznego nr 2 w Bydgoszczy i Technikum Ekonomicznego w Fordonie. Przy nowym technikum została również założona Szkoła Maszynistek i Sekretarek.

 

Jesteśmy szkołą o 60-letniej tradycji kształcenia techników ekonomistów w Bydgoszczy. Do szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów i słuchaczy. Oferujemy naszym uczniom bogate wyposażenie pracowni, internet, skomputeryzowaną bibliotekę, siłownię oraz estetycznie urządzone gabinety. Nasi uczniowie biorą aktywny udział i odnoszą sukcesy w olimpiadzie ekonomicznej i w olimpiadzie wiedzy o prawach człowieka. Wśród uczestników jest ponad 20 laureatów szczebla okręgowego oraz finaliści szczebla centralnego. Uczniowie z powodzeniem uczestniczą w konkursie matematycznym klas drugich. Organizujemy wspólnie z Liceum Handlowym matematyczny turniej międzyszkolny klas I i III. Od tego roku organizować będziemy konkursy ekonomiczne dla klas II. W szkole działa teatr uczniowski "EKO-Gaj", który w ubiegłym roku zajął II miejsce w Bydgoskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Młodzież wydaje z powodzeniem własną gazetkę szkolną "Bez cenzury" od lat wysoko ocenianą w konkursach. W roku 1998 osiągnęliśmy znaczące sukcesy sportowe I miejsce w Bydgoszczy i w województwie w lidze siatkówki chłopców i koszykówki dziewcząt. W szkole działa unikalna międzyszkolna Gra Giełdowa i Szkolne Biuro Maklerskie, Klub Przedsiębiorczości, Spółdzielnia uczniowska, Kolo rachunkowosci itp. Wszyscy uczniowie uczą się tańca towarzyskiego oraz odbywają się zajęcia na basenie. Szkoła jako członek Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych może zaoferować swym uczniom możliwości rozwijania wszelkich talentów.