Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy należy do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych od momentu zarejestrowania tego Stowarzyszenia, czyli od 25 października 1995 roku.

Cele i środki działania Stowarzyszenia:

Celem jest:
1. Integracja środowiska szkół zawodowych.
2. Promowanie i propagowanie eksperymentów, innowacji pedagogicznych, twórczych rozwiązań programowych, bazowych.
3. Publikowanie i promowanie osiągnięć twórczych szkół zawodowych, dyrektorów, nauczycieli i uczniów.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie:
a) organizacji i zarządzania szkołą;
b) organizacji pracy pedagogicznej;
c) realizacji w sposób nowoczesny dotychczasowych rozwiązań jak: praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, egzaminów z nauki zawodu, egzaminów z przygotowania zawodowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami statutowymi poprzez:
1. Organizowanie:
- konferencji metodycznych;
- kursów doskonalenia zawodowego
- seminariów, sesji popularno - naukowych, sympozjów;
- imprez kulturalnych, konkursów i wystaw;
- imprez turystycznych i sportowych.
2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy.

Członkami Stowarzyszenia jest 38 Szkół Zawodowych z terenu północnej Polski.

 

Strona WWW Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych