Ekonomik Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości
W dniu 14 października 2009 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości. Certyfikaty nadaje Zarząd Główny SKwP firmom, szkołom, instytucjom stosującym zasady etyki w rachunkowości.

Uroczystego wręczenia dokonała Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy mgr Stanisława Gudebska, a ze strony Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych certyfikat odebrała Wicedyrektor mgr Anetta Należyta.
Wykład dla zgromadzonych przedstawicieli firm, instytucji, szkół wygłosiła biegły rewident, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Jolanta Wiśniewska.
ZSEA od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Szkoła jest kuźnią kadr księgowych dla firm i instytucji regionu, młodzież uczestniczy w wykładach prowadzonych przez biegłych rewidentów i głównych księgowych. SKwP jest sponsorem cennych nagród w kolejnych edycjach konkursu „Mistrz Rachunkowości”.
Będziemy przestrzegać zasad etyki w zawodzie księgowego!