REKRUTACJA 2022-2023

Technikum Ekonomiczne nr 6

1A

technik rachunkowości
klasa: ekonomiczno-matematyczna
specjalizacja: prowadzenie działalności gospodarczej
rozszerzenia: język angielski, matematyka

1B

technik ekonomista
klasa: ekonomiczno-administracyjna
specjalizacja: prawo administracyjne
rozszerzenia: język angielski, historia

1C

technik ekonomista
klasa: ekonomiczno-prawna
specjalizacja: prawo finansowe
rozszerzenie: język angielski, geografia

1D

technik ekonomista
klasa: ekonomiczna-prawna
specjalizacja: zarządzanie i marketing
innowacja programowa: psychologia biznesu
rozszerzenie: język angielski, geografia

1E

technik rachunkowości
klasa:
ekonomiczno-informatyczna

specjalizacja: obsługa informatyczna programów finansowo księgowych
rozszerzenia: język angielski, informatyka

1F

technik ekonomista
klasa: ekonomiczno-prawna
specjalizacja: prawo finansowe
rozszerzenie: język angielski, geografia

 NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

 Film – zapraszamy do Ekonomika

TETV: Drzwi Otwarte Ekonomika 23.04.2022 

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

Link do logowanie się do systemu naboru

W A Ż N A   I N F O R M A C J A   D L A   K A N D Y D A T Ó W

Do dokumentów składanych do szkoły należy dołączyć, w wersji papierowej,
2 podpisane fotografie legitymacyjne.

Szkoła oferuje naukę w Technikum Ekonomicznym nr 6
5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania)

 Sprawdź nas i nasze wyniki. Instrukcja obrazkowa krok po kroku. (plik w pdf)

WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • zostać prezenterem telewizyjnym w telewizji TETV, dziennikarzem lub fotoreporterem szkolnym,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smak pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!

 

Wirtualne DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU


 

 

 Rekrutacja do Szkoły Zaocznej